Dlaczego warto korzystać z funduszu inwestycyjnego na Cyprze?

 • Cypryjski fundusz inwestycyjny objęty jest korzystnymi zasadami dotyczącymi opodatkowania dochodów:- z działalności operacyjnej: 12,5%,
  – od otrzymywanych dywidend: 0%,
  – od otrzymywanych zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
  – od otrzymywanych należności licencyjnych: 2,5%,
  – od wypłacanych dywidend: 0%,
  – od wypłacanie odsetek: 0%.
 • Fundusz cypryjski umożliwia lokowanie środków w bardzo szeroki katalog praw majątkowych.
 • Fundusz cypryjski jest tworzony w oparciu o elastyczny reżim prawny zapewniający inwestorom dopasowanie struktury do zakładanych celów inwestycyjnych i optymalizacyjnych.
 • Fundusz cypryjski prowadzi działalność w ramach regulacji zapewniający inwestorom wysoki poziom bezpieczeństwa i przejrzystości bez zbędnego ograniczania efektywności inwestycyjnej funduszu.
 • Fundusz cypryjski jest bardzo korzystny kosztowo w porównaniu z funduszami z innych jurysdykcji.
 • Fundusz cypryjski nie ujawnia danych inwestorów także na poziomie wskazania UBO (i ich rezydencji podatkowej) przy zakładaniu rachunku bankowego, a wiec zachowana jest całkowita anonimowość ostatecznych beneficjentów
 • Fundusz cypryjski ułatwia pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, dzięki czemu jest świetną alternatywą dla emisji akcji lub obligacji.
 • Fundusz cypryjski pozwala zdywersyfikować i zminimalizować ryzyko gospodarcze.
 • Fundusz cypryjski pozwala prowadzić profesjonalną działalność inwestycyjną na rynku publicznym i niepublicznym.
 • Fundusz cypryjski umożliwia zwiększenie dźwigni kredytowej.
 • Fundusz cypryjski jest świetnym narzędziem dla wyjścia z wieloletnich i dochodowych inwestycji.
 • Fundusz cypryjski może służyć do transpokoleniowego transferu kapitału.
 • Fundusz cypryjski zapewnia skuteczną zmianę w strukturze własnościowej i kapitałowej.
 • Nadzór nad cypryjskim funduszem i prowadzony jest w sposób efektywny, sprawny i nieinwazyjny.
 • Fundusz cypryjski ułatwia uzyskanie cypryjskiego obywatelstwa.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Cypr:

 • umożliwia budowanie relatywnie anonimowych struktur,
 • jest stroną dużej liczby umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • jest członkiem Unii Europejskiej,
 • korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • cechuje się elastycznymi instrumentami prawnymi,
 • charakteryzuje się wysoką jakością i elastycznością obsługi prawnej, księgowej i korporacyjnej.